Meer tijd voor zorgvuldigheid inspraak en besluitvorming RES U16

04-03-2021
626 keer bekeken 0 reacties

Bestuurders in de regio U16 willen meer tijd nemen om tot een gedragen consensus te komen. Daarnaast willen zij meer tijd om de participatie met inwoners en belanghebbenden goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de RES 1.0.

Daarom is tijdens het Bestuurlijk Overleg RES U16 van 19 februari besloten om de planning voor het indienen van de RES 1.0 RES U16 te verruimen van 1 juli naar 1 oktober 2021.

Constructieve inspraak en zorgvuldige besluitvorming

Het opstellen van een RES is een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame elektriciteit en warmte heeft grote impact op de leefomgeving van inwoners. Volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol omdat de RES gaat over de toekomst van de Regio U16. Bestuurders willen meer tijd nemen om raads-, staten-, en AB-leden te informeren en mee te nemen in de keuzes die voorliggen. Daarnaast wil de regio U16 de inbreng van inwoners en stakeholders via participatie zorgvuldig betrekken en werken aan acceptabele oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.

Gevolgen van verruimen planning

Het RES-proces is volop aan de gang. In de al geplande participatiebijeenkomsten en in de verschillende ambtelijke overleggen worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. Zodra de RES 1.0 is afgerond, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces, waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 wordt ingediend.

 

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.