Creatieve oplossingen en gerichte aanpak nodig voor meer zon op dak

14-10-2022

De noodzaak om daken volop te benutten voor opwekking van duurzame elektriciteit is hoog. De ruimte in Nederland is schaars en dus is dubbel ruimtegebruik belangrijk. Zon op dak is daar een goed voorbeeld van en heeft veel potentieel in onze regio, maar zomaar alle daken vol leggen gaat niet vanzelf.

De noodzaak om daken volop te benutten voor opwekking van duurzame elektriciteit is hoog. De ruimte in Nederland is schaars en dus is dubbel ruimtegebruik belangrijk. Zon op dak is daar een goed voorbeeld van en heeft veel potentieel in onze regio, maar zomaar alle daken vol leggen gaat niet vanzelf. Er zijn verschillende belemmeringen bij realisatie van zon op dak. Zo moet de dakeigenaar altijd meewerken of kan een dak technisch ongeschikt zijn. Daarom wordt er een plan van aanpak gemaakt hoe er meer zon op dak gerealiseerd kan worden in onze regio.

Met de huidige netcongestie is het aansluiten van zonnepanelen geen zekerheid meer. Wat er wel kan, is en blijft maatwerk. Focus op een gebiedsgerichte aanpak en netcongestiemaatregelen bieden kansen om toch resultaten te blijven boeken. Hieronder staan de grootste kansen voor zon op dak in onze regio.

Meeste grote daken op bedrijventerreinen

Er zijn genoeg grote daken in onze regio. Meer dan 1/3e van de nog onbenutte daken in onze regio liggen op bedrijventerreinen. Ook liggen deze op een bedrijventerrein bij elkaar, waardoor een gerichte aanpak mogelijk is.

 

Achter-de-meter-oplossingen onvermijdelijk

Wanneer de elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt ook meteen weer verbruikt kan worden binnen een bedrijf of gebouw, dan hoeft er geen elektriciteit meer teruggeleverd te worden. De oplossingen die hiervoor zorgen heten ‘achter-de-meter-oplossingen’. Dat is niet alleen nu belangrijk om ondanks de netcongestie toch zon op dak te kunnen realiseren en meters te kunnen maken. Maar ook in de toekomst om te zorgen voor een goede balans op het elektriciteitsnet.

 

Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed als voorbeeld

Gemeenten en andere overheden beslissen over hun eigen vastgoed en hebben een hoge mate van invloed bij bijvoorbeeld sportcomplexen of scholen. Dit neemt de belemmering van medewerking van de dakeigenaar weg en geeft het goede voorbeeld voor anderen.  

 

Lokaal kansen benutten voor agrarische daken

Uit de praktijk blijkt dat er relatief veel initiatieven voor zon op dak bij agrariërs zijn. Dus hoewel er minder grote agrarische daken zijn, kunnen lokale kansen zeker benut worden.


Wat is netcongestie?


Netcongestie betekent letterlijk file op het elektriciteitsnet. Nederland bevindt zich in een energietransitie: de overgang van energie (elektriciteit en warmte) uit fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas naar duurzame vormen van energie uit zon en wind. Op veel plekken in Nederland worden plannen gemaakt voor windparken en zonnevelden. Dat is ook nodig, want wind en zon zijn duurzame energiebronnen, waarbij geen CO2 vrijkomt. Bovendien raken wind en zon niet op (zoals aardgas, olie en kolen wel doen) en kunnen dus duurzaam worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Daarbij gaan huishoudens en de industrie in de toekomst veel meer elektriciteit gebruiken. Bijvoorbeeld door het toenemend gebruik van elektrische auto’s en het verwarmen van huizen met warmtepompen in plaats van met aardgas. Windparken en zonnevelden moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet, om woningen en bedrijven te kunnen bereiken. Door de toename van het aantal windparken en zonnevelden krijgen netbeheerders meer aanvragen voor nieuwe aansluitingen. Daarvoor moet de capaciteit van elektriciteitsnetten worden uitgebreid, anders ontstaat er file of opstopping. In de Provincie Utrecht is vorig jaar netcongestie afgekondigd door TenneT.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen