Warmtetransitie - Denken én doen!

26-04-2024

Op 17 april organiseerde de RES U16 in samenwerking met het NPLW een bijeenkomst over de warmtetransitie. Op de bijeenkomst gingen bestuurders, regionale stakeholders en ambtenaren in de regio met elkaar in gesprek om vervolgstappen te kunnen zetten in de warmtetransitie.

Met ongeveer 80 enthousiaste deelnemers was het een groot succes. Maureen van Eijk, directeur van het NPLW, gaf tijdens de introductie te kennen dat gemeenten een regierol hebben in de warmtetransitie en hoe ze deze in kunnen vullen. Uiteraard vertelde ze daarbij ook op welke manier het NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie) gemeenten daarin kan ondersteunen. Vervolgens presenteerde Susanne Laven van de RES regio Utrecht aan de hand van inspirerende voorbeelden welke stappen er al gezet in onze regio. 

Vervolgens gingen de deelnemers in deelsessies uiteen om met elkaar in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen. De deelnemers konden zeven verschillende deelsessie bijwonen in drie ronden. 

Ilonka Marselis van Energie Samen begeleidde een sessie over de samenwerking tussen energie coöperaties en gemeenten. Hoe kunnen zij elkaar in elkaar kracht zetten? 

Els van der Roest van de gemeente Utrecht liet zien welke verschillende technieken en oplossingen beschikbaar zijn voor het verwarmen van woningen in gebouwen. En, ze beantwoorde de vraag op welke criteria je je keuze voor een warmte-oplossing kunt baseren. 

Hans Otten van het GWIB faciliteerde een sessie over de mogelijke ondersteuning van provinciale warmtebedrijven voor gemeenten om lokale warmtebedrijven van de grond te krijgen. 

Regina Koning van het VNG informeerde de deelnemers over de nieuwe regelgeving in het kader van de energietransitie. Deelnemers kregen een korte introductie over de verschillende juridische instrumenten die gemeenten hierbij tot hun beschikking hebben. Denk aan de Omgevingswet in samenhang met het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), de concept-Wet collectieve warmte (Wcw) en het wetsvoorstel Energiewet. 

Netcongestie is natuurlijk een thema op zich, maar mocht ook tijdens deze bijeenkomst niet ontbreken. Ook de keuze voor de warmteoplossing heeft impact op het elektriciteitsnet. 

Daarnaast waren er twee deelsessies waarin ervaringen uit de praktijk werden gedeeld. De gemeente Vijfherenlanden heeft energiecoöperatie Huibertstroom de regie gegeven in de totstandkoming van het uitvoeringsplan warmtetransitie. Peter ten Have van de energie coöperatie deelde zijn ervaringen op het gebied van samenwerking. 

Het andere voorbeeld uit de praktijk werd gedeeld door Leendert Odijk en Charlotte Post van de gemeente De Bilt. In de wijk Brandenburg-west in De Bilt worden stappen gezet richting een aardgasvrije wijk. Zij deelden het eerlijke verhaal over hun zoektocht om de mogelijke warmteoplossing voor iedereen in de wijk acceptabel te maken. En, woningeigenaren mee te nemen in de beslissing over hoe hun aardgasvrije wijk er uiteindelijk uit komt te zien, zonder de regie uit handen te geven.  

Hieronder staan de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen