Regionale Energiestrategie U16

Welkom op de website van de Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio U16, ook wel de RES U16. In de energieregio U16 werken we met 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht, Stedin, belanghebbenden en inwoners aan een de RES U16.

Op weg naar een schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de Utrechtse energieregio U16. Iedereen doet mee, iedere overheid draagt bij.

De Utrechtse energieregio U16 wil een realistische bijdrage leveren aan een schoon en duurzaam Nederland. Dit doen we door naast energie te besparen ook door energie duurzaam op te wekken met windmolens en zonnevelden. En bovendien door huizen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmtebronnen. De komende tijd gaan we in gesprek met inwoners en belanghebbenden om precieze zoekgebieden te bepalen.

Binnen de U16 werken de 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio. Zij zoeken in de energieregio U16 naar manieren om energie te besparen, door bijvoorbeeld gebouwen te isoleren. Bovendien zoeken zij naar locaties en vormen voor het opwekken van duurzame energie en bronnen voor de duurzame verwarming van huizen en gebouwen.

De keuzes die zij maken komen te staan in de Regionale Energiestrategie: de RES. Tot 1 oktober 2020 bespreken de verschillende besturen (gemeenten, waterschappen, provincie) de Ontwerp RES met daarin de afspraak om 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken. Op 1 juli 2021 moet dan de RES 1.0 gereed zijn, waarin ook concrete zoekgebieden voor duurzame energie benoemd staan. 

 

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

Waarom een RES?

 

Wat is een RES?

 

Wanneer een RES?

 

 


 

 

 

Cookie settings