Meedenken

De regionale energiestrategie wordt gezamenlijk opgesteld met experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven, belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders, woningcorporaties, het bedrijfsleven en bewoners. Tussen mei 2019 en nu zijn er vele bijeenkomsten en inspraakmomenten geweest in de regio U16 (zie onderstaande afbeelding). Daarnaast zijn er in elke gemeente enquêtes, bijeenkomsten en andere inspraakmomenten geweest.
Ook de komende tijd zijn er binnen iedere gemeente verschillende momenten waarop u uw stem kunt laten horen en invloed kunt hebben op hoe we in 2030 duurzame elektriciteit opwekken. En ook nadat de RES is vastgesteld kunt u meepraten en meedenken.
Samen blijven we de komende jaren werken aan deze grote opgave.

 

Cookie-instellingen