Regionale Energiestrategie (RES)

Waarom, wat, wanneer een RES?

Waarom een RES?

 

Wat is de RES?

 

Wanneer een RES?

 

 

Webinar over RES U16 - 9 september 2020

Het Klimaatakkoord en de RES

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland de CO2-uitstoot sterk gaat verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat Nederland wordt opgedeeld in 30 energieregio’s. Binnen iedere energieregio wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. En welke duurzame warmtebronnen te gebruiken zijn voor het verwarmen van wijken en gebouwen. Binnen elke energieregio werken inwoners, bedrijven en overheden samen om te bepalen welke keuzes zij maken. Die keuzes worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES).

Uiteindelijk zijn er dus 30 regionale energiestrategieën, van de 30 energieregio’s. Deze 30 RES’en moeten op 21 maart 2021 klaar zijn. Als tussenstap wordt er in iedere regio een coneptversie van de RES'en gemaakt. In de energieregio U16 is de ‘Ontwerp RES U16 met concept-bod voor duurzame elektriciteit’ gepubliceerd op 25 maart 2020.

Zonne-energie en windenergie op land

Een van de andere afspraken uit het Klimaatakkoord dat in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. De windturbines op zee worden georganiseerd door het Rijk.

De regionale energiestrategieën richten zich op manieren om zonne-energie en windenergie op land op te wekken. Het aandeel zon- en windenergie op land moet in 2030 in totaal 35 miljard kilowattuur per jaar (35 TWh) zijn. Elke energieregio krijgt de ruimte zelf te bepalen hoe zij de doelen haalt om meer duurzame energie op te wekken. Het doel is dat de 30 RES’en optellen tot die 35 TWh in 2030. De RES geeft ook aan wat de plannen voor de opwek van zon en wind betekenen voor het elektriciteitsnet in de regio.

Warmtetransitie: van het gas af

In de RES wordt ook beschreven welke regionale warmtebronnen, zoals geothermie of aardwarmtebronnen, restwarmte beschikbaar zijn en hoe die verdeeld worden binnen de regio. Elke gemeente afzonderlijk maakt een warmtevisie waarin per wijk duidelijk wordt wanneer die wijk van het aardgas afgaat en welke warmtebron dit aardgas gaat vervangen. Deze transitievisie moet in 2021 klaar zijn. In 2050 moet heel Nederland van het aardgas af zijn.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.