Aanbevelingen JongRES in commissievergadering Milieu en Mobiliteit

14-10-2022

Op 7 september jl. heeft de heer Bijleveld namens JongRES Utrecht ingesproken in de commissievergadering Milieu en Mobiliteit van Provinciale Staten van Utrecht. JongRES Nederland is een actieve club van jongeren die voortdurend in gesprek is met de energieregio’s, provincies, gemeenten en uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Het blijkt dat jongeren graag mee willen doen. JongRES ziet ook bij meer gemeenten in de provincie Utrecht de bereidheid om jongeren te betrekken.

JongRES Nederland heeft zich in de afgelopen drie jaar ingezet om de mening van jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar over de RES op te halen. In samenwerking met I&O Research is de mening van achtduizend jongeren opgehaald. Op basis van deze informatie heeft JongRES zes aanbevelingen geformuleerd.

Deze zes aanbevelingen zijn:

  • houdt vast aan de ambitie van 3,05 TWh duurzame opwek in de provincie Utrecht in 2030;
  • zorg ervoor dat betrokkenen goed geïnformeerd zijn, toon visie en daadkracht;
  • betrek jongeren in besluitvormingsprocessen en adviestrajecten
  • een eerlijk verhaal met verfrissende ideeën;
  • zet in op een gemeentelijk ‘iconisch’ energieproject;
  • koppel de RES en de bredere energietransitie aan andere lokale uitdagingen.

Deze aanbevelingen werden door de commissieleden zeer enthousiast ontvangen. Dat bleek ook uit de vele vragen die de commissieleden nog na het betoog aan de heer Bijleveld stelden.

JongRES is ervan overtuigd dat Provinciale Staten met het overnemen of tenminste het meenemen van deze aanbevelingen, en dus luisteren naar de stem van jongeren, een groot deel van de kiezers aanspreekt. Elke RES-regio heeft zijn eigen vertegenwoordiger, dus de deur staat altijd open om met elkaar het gesprek aan te gaan, aldus de heer Bijleveld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen