Verslag bestuurlijk gesprek regionale stakeholders RES U16

22-11-2022

Na het vaststellen van de werkagenda voor de regionale bestuurlijke participatie op 28 september, vond op 11 november het eerste bestuurlijke gesprek met regionale stakeholders plaats.

Eerste bestuurlijke gesprek levert mooie inzichten op

 Het onderwerp dat deze keer centraal stond: “Integrale oplossingen rond netcongestie”. Jelmer Vierstra, bestuurlijk trekker van de Stuurgroep RES U16, opende de bijeenkomst. In zijn welkomstwoord ging hij in op de behoefte van regionale stakeholders om beter betrokken te worden bij de realisatie van de ambitie van de RES U16. Jelmer Vierstra gaf aan dat met de Stuurgroep RES U16 graag hoort waar de aansluiting tussen regionale stakeholders en de RES U16 beter kan worden gemaakt. Met dit eerste bestuurlijke gesprek geeft de RES U16 een eerste aanzet hiervoor. Bestuurders van de Stuurgroep RES U16 gingen in gesprek met vertegenwoordigers van onder andere de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, LTO, Energie van Utrecht, en de glasfabriek O-I Manufacturing Leerdam.

Stappen naar realisatie duurzame opwek vraagt oplossingen achter-de-meter

Na het welkomstwoord van Jelmer Vierstra, gaven Pieter Ruigewaard en Peter Hermans van Energie van Utrecht een presentatie over hoe zij aankijken tegen de vraagstukken, kansen en uitdagingen rond de netcongestie in de Provincie Utrecht. Aan de hand van stellingen en vragen werden verschillende elementen rond netcongestie scherper neergezet. Voornaamste conclusie van Energie van Utrecht was dat netcongestie vooral een organisatorisch probleem is en dat lokale opwek en gebruik gestimuleerd moet worden. Het is zeker een technologische hobbel voor de energietransitie, waar we overheen kunnen komen door steeds slimmer de opwek van energie bij het verbruik en de opslag van energie te ontwikkelen. Het belangrijkste kans is de samenwerking tussen overheden en stakeholders. Het gaat om samen te werken aan de ruimte waarbinnen nu gewerkt kan worden aan oplossingen achter-de-meter en binnen één netvlak. Bijvoorbeeld door in een woonwijk steeds vaker een “buurtbatterij” te plaatsen waar te veel opgewekte zonne-energie opgeslagen kan worden of elektrische deelauto’s in de wijk te plaatsen die gebruikt worden als opslag wanneer er te veel elektriciteit wordt opgewekt. De volledige presentatie van Energie van Utrecht is als bijlage te vinden bij dit verslag.

Op zoek naar goede cases om aan de slag te gaan

Aansluitend op de presentatie van Energie van Utrecht, gaf Ton van Schie van LTO Noord zijn visie op hoe de agrarische ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen rond de netcongestie. Binnen de RES U16 is een aantal gemeenten waar veel boerenbedrijven, vooral melkveebedrijven, gevestigd zijn. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat waar het lastig kan zijn om enorm te investeren in het elektriciteitsnet in het landelijk gebied, er wel veel ruimte kan zijn om per erf naar achter-de-meter oplossingen te kijken. De aanwezige bestuurders gaven aan graag samen met LTO te gaan kijken hoe over dit onderwerp een structureel gesprek kan worden gevoerd. Ton van Schie zal met de achterban deze plekken in kaart brengen.
Uit het gesprek met de glasfabriek in Leerdam (O-I Manufacturing) kwam ook een ander mooi initiatief naar voren. Bestuurders van de RES U16 gaan graag samen met O-I Manufacturing in Leerdam verkennen welke mogelijkheden er zijn om aan een pilot te werken m.b.t. inzet van beschikbare energie rond congestiemanagement te werken.

Ook deelnemen aan de bestuurlijke gesprekken?

In het voorjaar van 2023 vindt het volgende bestuurlijke gesprek plaats. Dan zal “Anders kijken naar het inrichten van de ruimte” centraal staan. Tijdens dit gesprek reflecteren bestuurders graag met u op welke wijze er meerwaarde kan worden gecreëerd in de ruimte en het landschap in de regio wanneer verschillende opgaven integraal worden opgepakt. Bent u directie- of bestuurslid van een landelijk of regionale werkende organisatie die actief is binnen de RES U16? En wilt u graag deelnemen aan dit gesprek? Stuur dan nu alvast
een e-mail aan jeanette.smittenaar@utrecht.nl. Dan wordt u op de hoogte gehouden over de organisatie van dit bestuurlijke gesprek.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen