Lokaal Eigendom: coöperatief ondernemen voor meer draagvlak

18-04-2023

Op 6 april vond het bestuurlijk gesprek plaats over lokaal eigendom. Voor samenwerkingspartners uit de regio was dit een mooie gelegenheid om met bestuurders over dit thema in gesprek te gaan.


Zo waren vertegenwoordigers van energiecoöperaties, ontwikkelaars en belangenorganisaties in grote getalen aanwezig. Het programma van het gesprek was gericht om samen te verkennen hoe er beter kan worden samengewerkt om lokaal eigendom rond de opwek van elektriciteit mogelijk te maken. Welke randvoorwaarden, processen en stappen zijn nodig om lokaal eigendom toegankelijk te maken voor iedereen. Els Holsappel, themacoördinator Lokaal Eigendom bij het Nationaal Programma RES, Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Hugo van Steijn, omgevingsjurist van Gemeente de Bilt gaven presentaties waarin verschillende perspectieven op de realisatie van lokaal eigendom werden toegelicht. Daarna vonden er verschillende gesprekken plaats in kleinere groepen om op te halen welke aandachtspunten en kansen er zijn.

 

Een van de belangrijkste acties die nu wordt opgepakt na deze bijeenkomst is dat binnen de RES U16 een aantal standaard modelparagrafen worden gedeeld voor het verankeren van lokaal eigendom in het lokale ruimtelijke beleid.

 

Het volgende bestuurlijk gesprek vindt plaats in september. Over de exacte datum en het onderwerp wordt binnenkort gecommuniceerd.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen