Kleinschalige warmtenetten

24-10-2023

Op 27 september gingen samenwerkingspartners uit de regio met bestuurders in gesprek over de mogelijkheden van kleinschalige warmtenetten.

De afgelopen twee jaar hebben bijna alle gemeenten in de RES U16 een transitievisie warmte gemaakt. Hiermee geven gemeenten een eerste richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Vaak maakten zij hierin een afweging tussen individuele oplossingen per woning en collectieve wijkwarmtenetten met een centrale warmtebron. Mogelijke tussenvormen hebben nog weinig aandacht gekregen. Tijdens deze bijeenkomst wilden we juist over die tussenvormen het gesprek tussen bestuurders en stakeholders laten plaatsvinden; kleinschalige warmtenetten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen